Otvaranje salona

Otvaranje salona

Želite da osnujete kozmetički salon? Prvi korak je registracija u Agenciji za privredne registre. Osmislite naziv svoje firme i sedište i obratite pažnju na šifru pretežne delatnosti (96.02 Delatnost frizerskih  i kozmetičkih salona). Potrebno je da popunite registracionu prijavu i da je predate u APR, zajedno sa ostalom neophodnom dokumentacijom.

Ono na šta posebno treba obratiti pažnju je Pravilnik o posebnim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti u kojima se pružaju usluge održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela. Navešćemo najbitnije stavke iz ovog Pravilnika.

Prostorije u kojima se pružaju usluge moraju biti funkcionalno povezane i podeljene na posebne prostorne celine ako se u objektu pružaju razlilite usluge. Pregradni zidovi između odeljenja moraju biti od čvrstog materijala, ravni i bez oštećenja, bele ili neke druge svelte boje.

Podovi u objektu moraju biti od čvrstog, vodonepropustivog materijala, ravni, bez oštećenja, pogodni za higijensko održavanje i ne smeju biti klizavi.

U svim prostorijama temperature vazduha treba da bude od 18 do 25 C° u zavisnosti od vrste usluge koja se pruža.

Kada se u objektu pružaju usluge na najviše pet mesta za pružanje usluga, taj objekat mora imati najmanje sledeće prostorije:

  1. radnu prostoriju;
  2. radnu prostoriju za nemedicinske estetske intervencije kojima se narušava integritet kože (pirsing, tetovaža i sl.), ukoliko se u objektu pružaju i druge usluge;
  3. pomoćnu prostoriju (za smeštaj upotrebljenog rublja, prljave radne odeće, odlaganje pribora i sredstava za održavanje higijene prostorija, po potrebi za smeštaj mašine za pranje i sušenje rublja);
  4. prostoriju ili izdvojen prostor u radnoj prostoriji za držanje čistog rublja i predmeta opšte upotrebe koji se koriste pri pružanju usluga;
  5. sanitarni čvor sa predprostorom.

Površina radne prostorije zavisi od broja radnih mesta, kao i od vrste i broja usluga koje se u njoj pružaju.

Najmanja površina radne prostorije, sa jednim mestom za pružanje usluga iznosi po 8 m2 za frizerske, manikirske i pedikirske usluge i po 10 m2 za kozmetičke, usluge masaže, solarijuma, pirsinga, tetovaže i sl. Za svako novo mesto najmanja površina radne prostorije uvećava se za 2,5 m2 po stolici, odnosno 4 m2 po ležaju.

Sanitarni čvor i predprostor moraju biti opremljeni uređajima, priborom i sredstvima za održavanje lične higijene (u kabini sanitarnog čvora držač sa toalet papirom, u predprostoriji pored uređaja za pranje ruku – sredstvo za pranje ruku i držač sa papirnim ubrusom ili uređaj za sušenje ruku – fenomat).

Kozmetički salon podleže primeni Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/2015), čija se primena u praksi pospešuje korišćenjem tzv. kontrolnih listi. Kontrolna lista je dokument koji sadrži spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena. Pomoću kontrolnih listi procenjuje se stepen rizika i meri se nivo usklađenosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata sa Zakonom i drugim propisom.

Ovu listu bi trebalo da koristite kao podsetnik kako šta treba da je urađeno jer ćete na taj način izbeći neprijatna iznenađenja ukoliko Vas poseti sanitarna inspekcija.

Za Ivanails piše,

😊

Ivana Stupar 

Dodaj komentar